پروفایل علی عتیقی نژاد

علی عتیقی نژاد ترجمه
10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده سمنان

علاوه بر کارهای کامپیوتری در زمینه ترجمه متون عربی و انگلیسی توانای دارم

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
G-H2Q9ZYN5ZM