پروفایل علی شریف

علی شریف گرافیست
5 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

من به عنوان فریلنسر در حیطه کارهای گرافیکی با تجربه ای که دارم میتوانم پروژه های شمارا به خوبی انجام دهم.

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
G-H2Q9ZYN5ZM