پروفایل امیرحسین قاسم زاده

امیرحسین قاسم زاده حسابدار و مترجم
2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

توانایی انجام امور حسابداری ، تهیه فاکتور ، لیست بیمه و …

مسلط به زبان انگلیسی و ترجمه متون

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
G-H2Q9ZYN5ZM