پروفایل برهان سپهری فرد

برهان سپهری فرد فتوشاپ
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده خراسان رضوی

برهان هستم با فتوشاپ کار میکنم بیشتر پروژه تامبنیل و کاور های ویدیو میزنم نمونه کار هم دارم

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
G-H2Q9ZYN5ZM