پروفایل نوید شریفی

نوید شریفی طراح
13 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

کارشناس ارشد ارتباط تصویری / عضو رسمی انجمن طراحان ایران از سال۹۰ / استاد اسبق دانشگاه علم و فرهنگ تهران / مدیر هنری شرکت مایا دیزاین ترکیه

نمونه کار

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
G-H2Q9ZYN5ZM