پروفایل کوروش احمدزاده

کوروش احمدزاده گرافیست
4 سال تجربه 1 پروژه کار کرده کرمان

سلام
تجربه زیادی در طراحی های دستی و نرم افزاری دارم
تجربه ساخت یک انیمیشن در سطح متوسط را نیز داشته و بسیار علاقه مند در حوزه کارهای گرافیکی می باشم

سابقه کار (1)

G-H2Q9ZYN5ZM