پروفایل مهیا مردمدار

مهیا مردمدار تایپیست
10 سال تجربه 1 پروژه کار کرده یزد

سلام
سرعت زیادی در تایپ به زبان فارسی و انگلیسی داشته، مطمئن باشید کار با من شما را پشیمون نمیکنه

سابقه کار (1)

G-H2Q9ZYN5ZM