پروفایل محمد نوری

محمد نوری طراح صنعتی
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده فارس

دانشجوی مهندسی مکانیک

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
G-H2Q9ZYN5ZM