پروفایل محمدرضا شاهی

محمدرضا شاهی متخصص گرافیک
2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده آذربایجان شرقی

حرفه ای در کار ارائه پروژه شما در کوتاه ترین زمان

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
G-H2Q9ZYN5ZM