پروفایل نسیم تیموری

نسیم تیموری طراح
15 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

طراح بسته بندی 

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
G-H2Q9ZYN5ZM