پروفایل امید قنبرزاده

امید قنبرزاده طراحی ذوقی اسم ، لوگو و.. و تصویر نگاری ، طراحی ، روی هر چیزی
10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

استعداد ذاتی برای طراحی دارم 

طراحی ذوقی لوگو ، اسم ، برند با هر مدل نوشت افزار

صراحی تصویر با نوشت افزار ها 

خلاصه پایه فعالیت های مختلف هنری هستم

استعداد یادگیری دارم

وقت زیادی برای اینکه بهش برسم هیچ وقت نبود تا با این پیج‌آشنا شدم

خلاصه بی استعداد نیستم تو این زمینه ها و مشابه اینا

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
G-H2Q9ZYN5ZM