پروفایل امید امیدی

امید امیدی همه کاره
10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

سلام

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
G-H2Q9ZYN5ZM