پروفایل صبا کرانی

صبا کرانی طراح و نقاش
2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده کرمانشاه

توی زمینه طراحی و نقاشی هر چیزی امیدوارم بتونم کمک کنم و به نظر خودم استعداد خاصی توی این قسمت دارم 

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
G-H2Q9ZYN5ZM