پروفایل سعیده ابراهیمیان

سعیده ابراهیمیان گرافیست
4 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

۴سال هست که درزمنیه کارهای گرافیکی مشغول به کار هستم.

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
G-H2Q9ZYN5ZM