پروفایل سونيا نباتى

سونيا نباتى مهندس معمار
2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

کارشناس ارشد معماری هستم انجام هرگونه پروژه دانشجویی و اجرایی فاز یک و فاز دو به علاوه مدلینگ در محیط ۳D max 

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
G-H2Q9ZYN5ZM