اجرای لوگوی “بونورانس”

این لوگو برای “بونورانس” طراحی شده است.
“بونورانس” یک فروشگاه اینترنتی کتاب بوده و در راستای افزایش آمار کتاب خوانی در سطح جامعه فعالیت می کند.
المان ها و رنگ بندی استفاده شده در این لوگو با توجه به تم اصلی سایت و پیج و همچنین محور فعالیت آن انتخاب شده است.
این لوگو تماما قابل تغییر بوده و به صورت موکاپ (mockup) طراحی شده است.
همچنین قابلیت شخصی سازی بالا در طراحی این لوگو، در اولویت بوده است.
.
این لوگو توسط نرم افزار ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و فتوشاپ (Adobe Photoshop) طراحی شده است.

نظر