اجرای لوگوی “هیرا”

این لوگو برای یک تیم برنامه نویسی به نام هیرا تیم (HIRA Team) طراحی شده است.
در این لوگو از دو حرف این اسم (H و R) استفاده شده و با تلفیق این حروف طراحی شده است.
.
این لوگو با استفاده از نرم افزار ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و فتوشاپ (Adobe Photoshop) طراحی شده است.

نظر