بسته بندی آرد سفید

بسته بندی آرد سفید مزرعه که با توجه سبک سایر محصولات و بازار هدف مشتری طراحی شده است همچنین بکار بردن رنگ قرمز به عنوان رنگ سازمانی مجوعه ایچاد حس گرمی در همه بسته بندیهای برند مزرعه باعث ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بین محصولات شده است شعار مجموعه: پیوند مزرعه و خانه شما…

نظر