بسته بندی اسپاگتی

شرکت بفرمایید در زمینه تولید ماکارونی ،ورمیشل و رشته فعالیت دارد. شعار این شرکت خاص و ماندگار است .با توجه به اینکه ماکارونی محصولی از کشور ایتالیا است کارفرما تمایل داشتن که محصول رنگ و بوی ایتالیایی داشته باشد همچنین طرح با توجه به شعار شرکت، طرحی متمایز از محصولات مشابه در بازار باشد . قسمت پنجره طرح که محصول از آن رویت میشود حاض اهمیت بود در آن قسمت از سر ستون ها و طاق های رومی ایده و در ترکیب بندی رنگ از رنگ های مکمل که در محصولات مشابه کمتر از این رنگ استفاده شد بهره گرفته شده است. این طرح برای وزن های مختلف و هچنین محصولات مختلف مانند انواع پاستا و اسپاگتی استفاده شده است که به تازگی وارد بازار شده است.

نظر