تخمه آفتابگردان تاپیس

تخمه تاپیس یکی از با کیفیت ترین تخمه های ایران به شمار می آید. با توجه به بریف از طرف مجموعه بزرگ تاپیس؛ بنا بر این شد که یک طرح متمایز و متفاوت با رنگ‌های پنتون داشته باشیم. پس از ایده پردازی تصویر یک کاسه تخمه از بالا عکاسی شده باشد و طعم هم به صورت وکتور.

نظر