تیزر تبلیغاتی بانک پاسارگاد

پخش سراسری از شبکه ی سه سیما ، در این کار از چهار گوینده استفاده شده که بنده افتخار گویندگی شخص دوم رو داشتم

نظر