خشکبار هاتی ناتی

شرکت گلستان محصولات خشکبار خود را با برند هاتی ناتی وارد بازار می کند. اینجانب برای این هر محصول ۱ رنگ قالب در نظر گرفتم و برای نتیجه گیری نهایی تمامی طرح های رقبا را مقایسه کردم، و احساس کردم که اون نوع بسته بندی با ۱ عکس بزرگ محصول جلوه بیشتری در استند فروش دارد. همزمان با تغییر طراحی بسته بندی این محصول لوگوی آن هم تغییر میکند…

نظر