زعفران بهزادفر

در طراحی سعی کردم یکی از کارها در فضای رنگ های و نمونه های موجود در بازار استفاده شود ولی در بسته بندی بعدی سعی کردم یه کار خلاقانه و جذاب که در حضور برند های بسیار حرفه ای که در این صنف وجد دارد حرفی برای گفتن داشته باشد

نظر