طراحی لوگو تلفیقی برای سامانه ارز دیجیتال hip hop finance

کارفرما درخواست استفاده از کاراکتر توپاک شکور را داشت.
در لوگو از نماد رمزارزهای دیجیتال معروف دنیا استفاده شده.

نظر