طراحی لوگو تلفیقی برای شرکت محصولات رها(raha innovation)

رنگ کار طبق سلیقه کارفرما است.
از صورت زن و مرد برای اشاره به نوع محصولات استفاده شده.

نظر