لوگوتایپ شرکت ساختمانی پازل

○طراحی لوگوتایپ جهت شرکت ساختمانی پازل
○ترکیب حرف L و نماد ساختمان
○استفاده از نرم افزارهای فتوشاپ و ایلاستریتور

نظر