لوگوتایپ فروشگاه لباس حریر

○طراحی لوگوتایپ جهت فروشگاه لباس حریر
○ترکیب حرف “ر” و نماد لباس زنانه
○استفاده از نرم افزار های فتوشاپ و ایلاستریتور

نظر