لوگو تایپ کافه طهران

○طراحی لوگو تایپ جهت کافه طهران
○ترکیب نماد فنجان و قهوه با کلمه ی طهران
○استفاده از نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور

نظر