تعرفه‌ها

طراحی لوگو

تعرفه قیمت طراحی لوگو، طراحی کاراکتر، طراحی آرم و نشانه

طراحی لوگو

تعرفه قیمت طراحی لوگو، طراحی کاراکتر، طراحی آرم و نشانه

نشانه نوشتاری

( لوگوتایپ یا مونوگرام )
۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • طراحی ۵ اتود
 • ۵ مرتبه ویرایش
 • تحویل ۱۰ روزه

نشانه تصویری

( آرم )
۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • طراحی ۵ اتود
 • ۵ مرتبه ویرایش
 • تحویل ۱۰ روزه

طراحی نشانه ترکیبی

( آرم و لوگوتایپ )
۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان
 • طراحی ۵ اتود
 • ۵ مرتبه ویرایش
 • تحویل ۱۴ روزه
محبوب

طراحی کاراکتر

( شخصیت پردازی )
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • طراحی ۳ اتود
 • ۳ مرتبه ویرایش
 • تحویل ۱۸ روزه

برند بوک

( هویت بصری برند )
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • طراحی ۵ اتود لوگو
 • طراحی ۳ اتود سایر
 • ۳ مرتبه ویرایش

نشانه نوشتاری

( لوگوتایپ یا مونوگرام )
۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • طراحی ۵ اتود
 • ۵ مرتبه ویرایش
 • تحویل ۱۰ روزه

نشانه تصویری

( آرم )
۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • طراحی ۵ اتود
 • ۵ مرتبه ویرایش
 • تحویل ۱۰ روزه

طراحی نشانه ترکیبی

( آرم و لوگوتایپ )
۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان
 • طراحی ۵ اتود
 • ۵ مرتبه ویرایش
 • تحویل ۱۴ روزه
محبوب

طراحی کاراکتر

( شخصیت پردازی )
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • طراحی ۳ اتود
 • ۳ مرتبه ویرایش
 • تحویل ۱۸ روزه

برند بوک

( هویت بصری برند )
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • طراحی ۵ اتود لوگو
 • طراحی ۳ اتود سایر
 • ۳ مرتبه ویرایش

طراحی بسته‌بندی و لیبل

تعرفه قیمت طراحی بسته‌بندی و طراحی لیبل محصولات

طراحی بسته‌بندی و لیبل

تعرفه قیمت طراحی بسته‌بندی و طراحی لیبل محصولات

طراحی صنعتی

( شکل حجمی و تیغ بسته‌بندی )
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • طراحی ۳ اتود
 • ۳ مرتبه ویرایش
 • تحویل ۱۴ روزه

طراحی لیبل

( لیبل یا برچسب دور محصولات )
۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • طراحی ۳ اتود
 • ۵ مرتبه ویرایش
 • تحویل ۱۰ روزه
محبوب

طراحی بسته‌بندی

( طراحی گرافیک روی بسته‌بندی )
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • طراحی ۳ اتود
 • ۳ مرتبه ویرایش
 • تحویل ۱۴ روزه
محبوب

طراحی ساک خرید

( Shopping Bag )
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • طراحی ۳ اتود
 • ۵ مرتبه ویرایش
 • تحویل ۱۰ روزه

* در صورت نیاز به تغییر سایز ، تغییر رنگ و یا تغییر مندرجات یک بسته بندی، بر اساس نوع تغییر درخواستی بین ۱۰% تا ۳۰% یک طراحی محاسبه خواهد شد.

طراحی صنعتی

( شکل حجمی و تیغ بسته‌بندی )
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • طراحی ۳ اتود
 • ۳ مرتبه ویرایش
 • تحویل ۱۴ روزه

طراحی لیبل

( لیبل یا برچسب دور محصولات )
۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • طراحی ۳ اتود
 • ۵ مرتبه ویرایش
 • تحویل ۱۰ روزه
محبوب

طراحی بسته‌بندی

( طراحی گرافیک روی بسته‌بندی )
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • طراحی ۳ اتود
 • ۳ مرتبه ویرایش
 • تحویل ۱۴ روزه
محبوب

طراحی ساک خرید

( Shopping Bag )
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • طراحی ۳ اتود
 • ۵ مرتبه ویرایش
 • تحویل ۱۰ روزه

* در صورت نیاز به تغییر سایز ، تغییر رنگ و یا تغییر مندرجات یک بسته بندی، بر اساس نوع تغییر درخواستی بین ۱۰% تا ۳۰% یک طراحی محاسبه خواهد شد.

طراحی کاتالوگ

تعرفه قیمت طراحی کاتالوگ و طراحی بروشورهای تبلیغاتی

طراحی کاتالوگ

تعرفه قیمت طراحی کاتالوگ و طراحی بروشورهای تبلیغاتی

طراحی کاتالوگ

( سبک ژورنالی )
۶۶۰,۰۰۰ تومان هر صفحه
 • ۳ اتود از ۴ صفحه داخلی
 • ۳ مرتبه ویرایش
 • تحویل ۱۰ روزه

طراحی کاتالوگ

( سبک ترکیبی )
۵۲۵,۰۰۰ تومان هر صفحه
 • ۳ اتود از ۴ صفحه داخلی
 • ۳ مرتبه ویرایش
 • تحویل ۱۰ روزه
محبوب

طراحی کاتالوگ

( سبک صفحه‌آرایی )
۳۸۰,۰۰۰ تومان هر صفحه
 • ۳ اتود از ۴ صفحه داخلی
 • ۳ مرتبه ویرایش
 • تحویل ۱۰ روزه

* هزینه های اعلام شده مربوط به طراحی کاتالوگ تا ۲۴ صفحه می باشد و برای کاتالوگ های بیش از ۲۴ صفحه تخفیفات پلکانی لحاظ خواهد شد.

طراحی کاتالوگ

( سبک ژورنالی )
۶۶۰,۰۰۰ تومان هر صفحه
 • ۳ اتود اولیه از ۴ صفحه داخلی
 • ۳ مرتبه ویرایش
 • تحویل ۱۰ روزه

طراحی کاتالوگ

( سبک ترکیبی )
۵۲۵,۰۰۰ تومان هر صفحه
 • ۳ اتود اولیه از ۴ صفحه داخلی
 • ۳ مرتبه ویرایش
 • تحویل ۱۰ روزه
محبوب

طراحی کاتالوگ

( سبک صفحه‌آرایی )
۳۸۰,۰۰۰ تومان هر صفحه
 • ۳ اتود اولیه از ۴ صفحه داخلی
 • ۳ مرتبه ویرایش
 • تحویل ۱۰ روزه

* هزینه های اعلام شده مربوط به طراحی کاتالوگ تا ۲۴ صفحه می باشد و برای کاتالوگ های بیش از ۲۴ صفحه تخفیفات پلکانی لحاظ خواهد شد.

طراحی ست اداری

تعرفه قیمت طراحی ست و اوراق اداری

طراحی ست اداری

تعرفه قیمت طراحی ست و اوراق اداری

طراحی ست اداری

۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان طراحی و صفحه‌آرایی یک ست کامل اداری شامل:
 • پاکت هوایی
 • پاکت A4
 • سربرگ A4
 • سربرگ A5
 • یک کارت ویزیت

* لازم به ذکر است ، در صورت افزوده شدن موارد دیگری همچون برگ فاکتور و … هزینه آن به صورت جداگانه محاسبه میگردد.

همچنین جهت بازطراحی ست به هر زبان دیگر ، بر اساس طرح اصلی ، ۲۰% به هزینه پایه افزوده خواهد شد.

طراحی ست اداری

۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان طراحی و صفحه‌آرایی یک ست کامل اداری شامل:
 • پاکت هوایی
 • پاکت A4
 • سربرگ A4
 • سربرگ A5
 • یک کارت ویزیت

* لازم به ذکر است ، در صورت افزوده شدن موارد دیگری همچون برگ فاکتور و … هزینه آن به صورت جداگانه محاسبه میگردد.

همچنین جهت بازطراحی ست به هر زبان دیگر ، بر اساس طرح اصلی ، ۲۰% به هزینه پایه افزوده خواهد شد.

سایر خدمات طراحی

تعرفه قیمت سایر خدمات طراحی گرافیک

سایر خدمات طراحی

تعرفه قیمت طراحی ست و اوراق اداری

طراحی آگهی

تبلیغاتی
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • طراحی ۳ اتود
 • ۳ مرتبه ویرایش
 • تحویل ۷ روزه

طراحی بنر

( تبلیغات محیطی داخلی )
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • طراحی ۳ اتود
 • ۳ مرتبه ویرایش
 • تحویل ۱۰ روزه

طراحی بیلبورد

( تبلیغات محیطی خارجی )
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • طراحی ۳ اتود
 • ۵ مرتبه ویرایش
 • تحویل ۱۰ روزه
محبوب

طراحی فولدر

( ۳ لت دو رو )
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • طراحی ۳ اتود
 • ۳ مرتبه ویرایش
 • تحویل ۱۰ روزه

طراحی پوستر

( تبلیغات محیطی )
۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • طراحی ۳ اتود
 • ۳ مرتبه ویرایش
 • تحویل ۱۰ روزه

طراحی آگهی

تبلیغاتی
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • طراحی ۳ اتود
 • ۳ مرتبه ویرایش
 • تحویل ۷ روزه

طراحی بنر

( تبلیغات محیطی داخلی )
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • طراحی ۳ اتود
 • ۳ مرتبه ویرایش
 • تحویل ۱۰ روزه

طراحی بیلبورد

( تبلیغات محیطی خارجی )
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • طراحی ۳ اتود
 • ۵ مرتبه ویرایش
 • تحویل ۱۰ روزه
محبوب

طراحی فولدر

( ۳ لت دو رو )
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • طراحی ۳ اتود
 • ۳ مرتبه ویرایش
 • تحویل ۱۰ روزه

طراحی پوستر

( تبلیغات محیطی )
۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • طراحی ۳ اتود
 • ۳ مرتبه ویرایش
 • تحویل ۱۰ روزه
G-H2Q9ZYN5ZM