خدمات ما

خدمات ما

گروه فریپلا با استفاده از ظرفیت فریلنسرهای طراح داخلی به شما کمک خواهد کرد تا برای کسب و کار خود به صورت حرفه‌ای برندسازی کنید. خدمات برندینگ ما حوزه وسیعی را در بر می‌گیرد، از طراحی تمامی المان‌های هویت بصری برندتان مانند لوگو، بروشور، بسته‌بندی و … گرفته تا طراحی استراتژی تبلیغات و تحلیل و بررسی آن، همه و همه در خانواده بزرگ فریپلا انجام می‌شود.

به صورت خودمونی‌تر و در یک نگاه، ما برای برند شما خدمات زیر را ارائه می‌دهیم:

خدمات ما

گروه فریپلا با استفاده از ظرفیت فریلنسرهای طراح داخلی به شما کمک خواهد کرد تا برای کسب و کار خود به صورت حرفه‌ای برندسازی کنید. خدمات برندینگ ما حوزه وسیعی را در بر می‌گیرد، از طراحی تمامی المان‌های هویت بصری برندتان مانند لوگو، بروشور، بسته‌بندی و … گرفته تا طراحی استراتژی تبلیغات و تحلیل و بررسی آن، همه و همه در خانواده بزرگ فریپلا انجام می‌شود.

به صورت خودمونی‌تر و در یک نگاه، ما برای برند شما خدمات زیر را ارائه می‌دهیم:

طراحی

بسته‌بندی

طراحی

لوگو

طراحی

کاتالوگ

طراحی

ست اداری

طراحی

لیبل

طراحی

بسته‌بندی

طراحی

لیبل

طراحی

لوگو

طراحی

کاتالوگ

طراحی

ست اداری

پک خدمات

برندینگ

پک خدمات برندینگ شامل مطالعه و تحلیل رفتار رقبا تعیین مزیت رقابتی برند طراحی کامل هویت بصری طراحی کامل مستر دیزاین طراحی فروشگاه آنلاین طراحی استراتژی تبلیغات قالب شبکه‌های اجتماعی طراحی المان‌های تبلیغاتی تحلیل نتایج و بهبود فرآیند

پک خدمات برندینگ ما شامل چه مراحلی است؟

۱

برگزاری جلسه با مدیر یا فرد تصمیم‌گیر

تشخیص اهداف و تعیین اندازه کسب و کار

۲

۳

بررسی بازارهای بالقوه و ارائه نتایج مقایسه

تعیین دقیق بازار هدف متناسب با محصول و اهداف

۴

۵

مطالعه و تحلیل جزئیات بازار هدف و رقبا

تعیین مزیت رقابتی متناسب با فرصت‌ها و تهدیدها

۶

۷

انتخاب فونت و پالت رنگی مناسب

طراحی نام و هویت بصری متناسب با اصول برندینگ

۸

۹

طراحی مستر دیزاین محصولات

طراحی وبسایت و فروشگاه آنلاین

۱۰

۱۱

طراحی استراتژی تبلیغات متناسب با بودجه و اندازه بازار

طراحی قالب‌های شبکه‌های اجتماعی

۱۲

۱۳

طراحی المان‌های مورد نیاز برای تبلیغات

تحلیل نتایج و بهبود فرآیند برندینگ

۱۴

پک خدمات برندینگ ما شامل چه مراحلی است؟

۱

برگزاری جلسه با مدیر یا فرد تصمیم‌گیر

۲

تشخیص اهداف و اندازه کسب و کار

۳

بررسی بازارهای بالقوه و ارائه نتایج مقایسه

۴

تعیین دقیق بازار هدف متناسب با محصول و اهداف

۵

مطالعه و تحلیل جزئیات بازار هدف و رقبا

۶

تعیین مزیت رقابتی متناسب با فرصت ها و تهدیدها

۷

انتخاب فونت و پالت رنگی مناسب

۸

طراحی نام و هویت بصری متناسب با اصول برندینگ

۹

طراحی مستر دیزاین محصولات

۱۰

طراحی وبسایت و فروشگاه آنلاین

۱۱

طراحی استراتژی تبلیغات متناسب با بودجه و اندازه بازار

۱۲

طراحی قالب‌های شبکه‌های اجتماعی

۱۳

طراحی المان های مورد نیاز برای تبلیغات

۱۴

تحلیل نتایج و بهبود فرآیند برندینگ

G-H2Q9ZYN5ZM